Detail předmětu

Stavební a průmyslová geodezie

Akademický rok 2024/25

NEB028 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní pojmy stavební geodezie. Chyby měření, charakteristiky přesnosti 1D a 2D veličin. 2. Základní rozbory přesnosti vytyčení. Přesné měření úhlů a délek. 3. Přesná nivelace. Metody vytyčování úhlů, délek a výšek. 4. Základní polohové a výškové vytyčovací úlohy. 5. Vytyčovací výkresy. Vytyčovací sítě. Geodetické práce při projektování a realizaci staveb staveb. 6. Měření posunů a přetvoření staveb. 7. Progresívní geodetické měřící technologie (Globální družicové navigační systémy, laserové skenování, fotogrammetrie).

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Introduction, míry přesnosti, intervaly spolehlivosti. 2. Výpočty pro analýzy přesnosti měření a vytyčení. 3. Přesné měření úhlů, paralaktické měření délky. 4. Přesná nivelace. 5. Nepřímé určení nepřístupné délky. 6. GNSS měření. 7. Kontrola splnění požadavků na zápočet, závěrečný test, udělení zápočtů.