Detail předmětu

Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země

Akademický rok 2024/25

NEA046 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK letní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

 • Opakování: prvky vnitřní a vnější orientace, snímková orientace.
 • Faktory ovlivňující snímkové souřadnice, geometrická přesnost rekonstrukce.
 • Digitální ortofoto, digitální analýza a zpracování snímků.
 • Digitální obrazová korelace, vyhledání zájmových (klíčových) bodů, analýza korespondencí.
 • Úvod do dálkového průzkumu, vymezení pojmů, historie, význam.
 • Fyzikální základy dálkového průzkumu.
 • Vliv atmosféry na měření dálkového průzkumu.
 • Spektrální vlastnosti objektů, vegetační indexy.
 • Obrazové snímače a jejich nosiče užívané v dálkovém průzkumu.
 • Zpracování obrazových dat dálkového průzkumu.

 

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

 • Zaměření a výpočet souřadnic vlícovacích a kontrolních bodů, plánování snímkování.
 • Kalibrace kamery, fotogrammetrické snímkování.
 • Snímková orientace, tvorba 3D mračna bodů a mesh modelu.
 • Testování přesnosti, publikace a prezentace výsledků, finalizace.
 • Digitální zpracování obrazu.
 • Základní práce s daty dálkového průzkumu.
 • Neřízená klasifikace, řízená klasifikace.