Detail předmětu

Stavební a průmyslová geodézie 1

Akademický rok 2024/25

NEA044 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vázané a volné geodetické sítě, měření a výpočty. 2. Vázané a volné geodetické sítě, vyrovnání. 3. Sítě dvojrozměrné a trojrozměrné. 4. Kombinované sítě s terestrickými a GNSS měřeními. 5. Lokální účelové sítě pro inženýrské projekty. 6. Tunelové vytyčovací sítě. 7. Lokální účelové sítě pro měření posunů a deformací. 8. Optimalizace sítí. 9. Rozbory přesnosti povrchových a podzemních tunelových vytyčovacích sítí 1. 10. Rozbory přesnosti povrchových a podzemních tunelových vytyčovacích sítí 2. 11. PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí 1. 12. PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí 2. 13. PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí 3.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti. 2. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti (pokračování). 3. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti (pokračování). 4. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti (pokračování). 5. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti (pokračování). 6. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti (pokračování). 7. Zpracování naměřených dat v zadané lokální geodetické síti. 8. Zpracování naměřených dat v zadané lokální geodetické síti (pokračování). 9. Zpracování naměřených dat v zadané lokální geodetické síti (pokračování). 10. Zpracování naměřených dat v zadané lokální geodetické síti (pokračování). 11. Zpracování výsledného protokolu. 12. Zpracování výsledného protokolu (pokračování). 13. Kontrola podmínek pro získání zápočtu, udělení zápočtu.