Detail předmětu

Teoretická geodézie 2

Akademický rok 2024/25

NEA037 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základy teorie gravitačního pole Země. Tíhová měření a tíhové sítě. 2. Zpracování tíhových měření, výpočet anomálií tíže. 3. Přesná a velmi přesná nivelace – přístroje a měřické chyby,metody a postupy, charakteristiky přesnosti. 4. Hladinové plochy, geoid a sféroid. 5. Tížnice a normála, tížnicové odchylky, Laplaceova rovnice a Laplaceův azimut. 6. Astronomická nivelace, geoid a nadmořské výšky. Výškové systémy. 7. Teorie výšek. 8. Gravimetrické tížnicové odchylky, teorie Moloděnského, kvazigeoid. 9. Souřadnicové systémy a rámce ITRS, ETRS, EULN, geodynamická síť. 10. Historie geodetických sítí v ČR.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Opakování základních geodetických úloh. 2. Tíhové pole jednoduchých těles. 3. Měření gravimetrem. 4. Zpracování tíhových měření. Výpočet anomálií tíže 5. Výpočet tížnicových odchylek. Mapa geoidu. 6. Velmi přesná nivelace. 7. Komparace nivelačních latí. 8. Mapa Fayových a Bougerových anomálií. 9. Tíhové korekce v nivelaci.