Detail předmětu

Lomová mechanika

Akademický rok 2024/25

NDB031 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do mechaniky materiálu, mechaniky poškození a lomové mechaniky. Lineární pružná lomová mechanika – energetický/napěťový přístup. 2. Lomové parametry materiálu, lomová houževnatost, lomová energie, charakteristická délka. Metody určování lomových parametrů, funkce geometrie. 3. Dvouparametrová lineární pružná lomová mechanika. Nelineární lomové chování, aproximativní nelineární modely, rezistenční křivky a plochy. 4. Kvantifikace procesů zhouževnatění. Určování čísla křehkosti. Teorie změny měřítka, rozměrový efekt. 5. Fraktalita trhlin a lomových povrchů. 6. Modelování porušování betonových konstrukcí metodou konečných prvků. Konstitutivní vztahy pro beton a jiné kvazikřehké materiály. 7.–8. Problematika lokalizace přetvoření, falešná citlivost na síť, omezovače lokalizace. Model pásu trhlin, nelokální mechanika kontinua. Model fiktivní trhliny. Modely fixovaných a rotujících trhlin. 9.–10. Software, aplikace – modelování experimentů a konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do lomové mechaniky, zdroje informací. Teoretická příprava lomového experimentu. 2. Experiment – tříbodový ohyb trámce s centrálním zářezem. 3. Vyhodnocení zkoušky – určení efektivní lomové houževnatosti, výpočet kritického otevření trhliny, určení lomové energie. 4. Experiment – štípání klínem tělesa se zářezem. 5. Vyhodnocení experimentu štípání klínem – určení lomové houževnatosti, výpočet kritického otevření trhliny, určení lomové energie. 6. Rezistenční křivky vybraných lomových parametrů. Kvantifikace procesů zhouževnatění. Určování čísla křehkosti. 7.–8. Příprava dat pro numerickou simulaci. Práce se software, simulace provedeného experimentu. 9.–10. Užití získaných parametrů při modelování chování konstrukce. Zápočet.