Detail předmětu

Teorie spolehlivosti

Akademický rok 2024/25

NDB020 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do teorie spolehlivosti, vysvětlení „spolehlivostního“ pozadí norem pro navrhování (např. Eurocode) odolnost konstrukce a vliv zatížení jako dvě nezávisle proměnné, podmínky spolehlivosti, rezerva spolehlivosti. 2. Mezní stavy a filosofie jejich návrhu podle norem. 3. Měřítka spolehlivosti: teoretická pravděpodobnost poruchy, index spolehlivosti. 4. Aproximační metody FORM a SORM. 5. Numerická simulační metoda Monte Carlo, ukázky aplikací. 6. Úloha výpočtového modelu, nejistoty v modelování, hrubé chyby. 7. Numerické simulační metody Latine Hypercube Sampling, Importace Sampling, ukázky aplikací. 8. Náhodné procesy a náhodné pole – metoda stochastických konečných prvků, ukázky aplikací. 9. Pravděpodobnostní optimalizace, otázky životnosti konstrukcí, využití statistické a citlivostní analýzy při navrhování konstrukcí a při verifikaci a kalibrace normových procedur pro navrhování. 10. Analýza imperfekcí jako nevyhnutelných příčin poruch ocelových konstrukcí. 11. Nevyrovnanosti pravděpodobnosti poruchy návrhu konstrukce podle norem pro navrhování, možnosti modelování neurčitých veličin. 12. Úvod do rizikového inženýrství. 13. Spolehlivostní software – doplnění, závěr, shrnutí a rekapitulace látky.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Opakovaní pravděpodobnosti a matematické statistiky na příkladech. 2. Výpočty pravděpodobnosti poruchy s použitím Cornellova indexu spolehlivosti. 3. Jednoduchý příklad na simulační metodu Monte Carlo v Excelu. 4. Příklad na metodu Latin Hypercube Sampling v Excelu. 5. Úvodní cvičení k semestrálnímu projektu, zpracovaní ukázkového projektu. 6.–7. Práce na individuálním semestrálním projektu.