Detail předmětu

Procesy čištění odpadních vod

Akademický rok 2024/25

NCB007 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Druhy odpadních vod, dle původu.

2. Extrakce.

3. Stripování.

4. Čiření.

5. Adsorpce.

6. Srážecí procesy.

7. Neutralizace.

8. Odlučování lehkých částic.

9. Dělicí metody na principu polopropustných membrán.

10. Pokročilé oxidační procesy.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní hodina, bezpečnost a organizace práce v laboratoři, počítání příkladů.

2. Stripování amoniaku.

3. Čiření organickým koagulantem.

4. Adsorpce na aktivní uhlí.

5. Odlučování nepolárních extrahovatelných látek.

6. Odstraňování mědi cementací.

7. Oxygenační kapacita aerační nádrže.

8. Srážení kyanidů síranem železnatým.

9. Stanovení rychlosti volné sedimentace kalu, Kalový index.

10. Stanovení filtrační rychlosti suspenze, zápočtový test.