Detail předmětu

Vybrané statě z technologie staveb

Akademický rok 2024/25

DWB032 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-S letní semestr 1. ročník

DPA-S letní semestr 1. ročník

DKC-S letní semestr 1. ročník

DPC-S letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

V rámci harmonogramu doktorského studia jsou vedeny individuální konzultace v součinnosti s odborníky z praxe. Konzultace jsou zaměřené na seznámení studentů s nejnovějšími trendy ve výstavbě a aplikací těchto poznatků do semestrální práce. Tento kurz obsahuje práci s audiovizuální technikou. 1.–4. Seznámení s náplní předmětu, induviduální zadání tématu, rešeršní činnost vybrané řešené technologie. 5.–8. Konzultace zadaných témat podle požadavků jednotlivých studentů – individuální termíny, práce na tématu. 9.–11. Předkládání rozpracovaných témat prezentací. 12.–13. Kontrola konečné fáze prezentace výsledků.