Detail předmětu

Projektový management

Akademický rok 2024/25

DVB075 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-E zimní semestr 2. ročník

DPA-E zimní semestr 2. ročník

DKC-E zimní semestr 2. ročník

DPC-E zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Řízení projektu a jeho úspěšnost

2. Fáze životního cyklu projektu

3. Stakeholders

4. Výstupy projektu a jejich kvalita

5. Rizika projektu a jejich řízení, kvalitativní a kvantitativní metody, simulace

6. Organizace projektu a její formy

7. Časová analýza projektu a metody k její realizaci

8. Náklady projektu a jejich struktura, projektový controlling

9. Zdroje projektu, jejich analýza a plánování

10. Zdroje financování projektu

11. Smluvní vztahy, smluvní podmínky a vzory

12. Informace a dokumentace v rámci projektu

13. Softwarová podpora projektového řízení