Detail předmětu

Teorie energie a prostředí budov

Akademický rok 2024/25

DTB043 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-S zimní semestr 2. ročník

DPA-S zimní semestr 2. ročník

DKC-S zimní semestr 2. ročník

DPC-S zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Zadání a formulace řešeného tématu. 2. Samostatné studium odborné literatury. 3. Tvorba rešerší. 4. Vytvoření modelu řešeného tématu. 5. Stanovení okrajových podmínek řešení. 6. Stanovení zjednodušujících podmínek řešení. 7. Vlastní teoretické řešení úlohy. 8. Experimentální ověření teoretického řešení úlohy. 9. Úpravy a verifikace teoretického řešení úlohy. 10. Zpracování a zobecnění výsledků řešení. 11.–12. Zpracování písemného výstupu z řešení úlohy. 13.Prezentace a diskuse zpracované práce.