Detail předmětu

Vybrané statě z technických zařízení budov

Akademický rok 2024/25

DTB042 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-S letní semestr 1. ročník

DPA-S letní semestr 1. ročník

DKC-S letní semestr 1. ročník

DPC-S letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Zadání a formulace řešeného tématu. 2. Samostatné studium odborné literatury. 3. Tvorba rešerší. 4. Vytvoření modelu řešeného tématu. 5. Stanovení okrajových podmínek řešení. 6. Stanovení zjednodušujících podmínek řešení. 7. Vlastní teoretické řešení úlohy. 8. Experimentální ověření teoretického řešení úlohy. 9. Úpravy a verifikace teoretického řešení úlohy. 10. Zpracování a zobecnění výsledků řešení. 11. Zpracování písemného výstupu z řešení úlohy. 12.–13. Prezentace a diskuse zpracované práce.