Detail předmětu

Využití GIS ve vodním hospodářství

Akademický rok 2024/25

DSB028 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-V zimní semestr 2. ročník

DPA-V zimní semestr 2. ročník

DKC-V zimní semestr 2. ročník

DPC-V zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Informační systémy o území – geoinformatika, práce s digitální mapou. 2. Podklady a jejich příprava pro GIS aplikace v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí a pozemkových úpravách. 3. Prostorové analýzy. 4. Digitální modely terénu,Digitální model terénu ATLAS – aplikace EROZE, HYDROLOGIE. 5. GIS analýzy pro hydrologické modely, modely pro výpočet eroze a transportu splavenin. 6. Vodohospodářský GIS – obecně, GIS aplikace podniků Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Vltavy. 7.–13. GIS pro revize ochranných pásem povrchových vodních zdrojů,GIS podniků vodovodů a kanalizací, projekty VODA, KANAL, GIS katastru nemovitostí a v procesu komplexních pozemkových úprav,GIS analýzy při navrhování územních systémů ekologické stability,GIS analýzy v procesu pořizování územně plánovací dokumentace.