Detail předmětu

Krajinné inženýrství a hydromeliorace

Akademický rok 2024/25

DSB025 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

DKA-V zimní semestr 2. ročník

DPA-V zimní semestr 2. ročník

DKC-V zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky krajinného inženýrství a hydromeliorací. 2. Vodní režim zamokřených půd. 3. Způsoby odvodnění, povrchové odvodňovací příkopy,jejich uspořádání. 4. Odvodňování drenáží,uspořádání drenáží ,hloubky a rozchod drenáží. 5. Zvláštní způsoby drenáže, druhy a konstrukce drénů, dimenzování drenáže. 6. Univerzální rovnice Wishmeier–Smithova. 7. Simulační modely erozního procesu, transport splavenin ,poměr odnosu. 8. Metoda čísel odtokových křivek CN, simulační modely povrchového odtoku. 9. Návrh opatření ochrany a organizace povodí. 10. Technická a biotechnická opatření v povodí. 11. Návrh základních funkčních parametrů navržených opatření. 12. Terasování, plošné terénní urovnávky. 13. Opatření k ochraně vodních zdrojů, ochranná pásma, revize PHO.