Detail předmětu

Městské odvodnění

Akademický rok 2024/25

DPB030 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-V zimní semestr 2. ročník

DPA-V zimní semestr 2. ročník

DKC-V zimní semestr 2. ročník

DPC-V zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky a seznámení se s tématem a základními pojmy. 2. Druhy stokových sítí a jejich schémata. 3. Stanovení návrhového průtoku splaškových odpadních vod. 4. Stanovení návrhového průtoku dešťových odpadních vod, zpracování dešťoměrných údajů. 5. Hydraulika – shrnutí principů pro netlakové proudění. 6. Trubní materiály stokových sítí a objekty na stokových sítích. 7. Kanalizační přípojky, odlehčovací komory a dešťové nádrže. 8. Zkoušení vodotěsnosti na stokových sítích. 9. Obsluha a údržba stokových sítí. 10. Netradiční způsoby odkanalizování (tlaková, podtlaková a maloprofilová kanalizace). 11. Výstavba stokových sítí. 12. Obnova stokových sítí. 13. Informace o zkoušce, procvičení probrané problematiky.