Detail předmětu

Vybrané statě ze stavebně-materiálového inženýrství

Akademický rok 2024/25

DJB043 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-S letní semestr 1. ročník

DPA-S letní semestr 1. ročník

DKC-S letní semestr 1. ročník

DPC-S letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Struktura a vlastnosti stavebních hmot a materiálů, jejich rozdělení. Vývojové tendence technologie stavebních materiálů a stavebních technologií. 2. Životní cyklus stavebních materiálů od výroby po sanaci a asanaci stavby. Technické a environmentální požadavky na výrobky, význam návrhu stavebních materiálů v konstrukcích, jejich poruchy. 3. Systémy managementu zajištění jakosti stavebních materiálů, legislativní požadavky. 4. Surovinové podmínky výrobců v ČR, zpracování druhotných surovin, recyklace. 5. Kamenivo, lehké betony a pórobetony. 6. Technologie a vlastnosti klasických maltovin, jejich využití. 7. Malty a betony, řízení jejich vlastností. 8. Keramika, její vlastnosti a použití výrobků. 9. Plastické látky a jejich využití ve stavebnictví. 10. Typy kompozitních materiálů. Částicové a vláknové kompozity, druhy vláken a matric. Vliv struktury na vlastnosti kompozitů. 11. Polymercementové malty a betony. 12. Životnost stavebních hmot a materiálů dle stupně opotřebení, mechanické a mikrostrukturální změny, metody testování. 13. Koroze betonu, rozdělení materiálů dle trvanlivosti, metody zjišťování trvanlivosti stavebních hmot s možností jejich ochrany. Materiály pro sanace stavebních konstrukcí.