Detail předmětu

Informační systémy a digitální kartografie

Akademický rok 2024/25

DEB065 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-GK zimní semestr 2. ročník

DPA-GK zimní semestr 2. ročník

DKC-GK zimní semestr 2. ročník

DPC-GK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

I. Informační systémy 1. Úvod. definice informačního systému (IS), základní pojmy. Anthonyho paradigma, historie IS, typy IS. 2. Teorie informace, data, informace, znalosti, evidence, moudrost. IS s územní vazbou, vztah IS a GIS. 3. Životní cyklus IS, metody návrhu IS (strukturovaný a objektový návrh), UML diagramy. 4. Bezpečnost IS, motivace, základní pojmy, metody, kryptografické algoritmy, elektronický podpis, GDPR. 5. Transakční a analytické systémy (OLTP, OLAP). Datové sklady a datová tržiště. Problematika ITSM (Information Technology System Management). 6. Sociální aspekty IS. Pojem globalizace, informační a znalostní společnost. 7. Problematika ERP (Enterprise Resource Planning). Aplikace IS ve státní správě. ISKN, e-Government (systém 4 základních registrů), GeoInfoStrategie. II. Digitální kartografie a GIS 8. Analytické nástroje GIS, problematika tvorby digitálního kartografického díla. 9. Kartografické modelování v prostředí vektorových datových modelů. 10. Metody kartografického modelování v prostředí rastrových datových modelů. 11. Klasifikace prostorových dat. 12. Optimalizační úlohy v prostředí GIS, síťová analýza a úlohy optimální lokalizace.