Detail předmětu

Aplikovaná fyzika

Akademický rok 2024/25

DBB012 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

DKA-V letní semestr 1. ročník

DPA-V letní semestr 1. ročník

DKC-V letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Shrnutí základních pojmů z vedení tepla. 2. Stacionární vedení tepla složenou válcovou stěnou. 3. Přestup tepla na heterogenním fázovém rozhranní. 4. Výpočty součinitelů přestupu tepla na základě principu fyzikální podobnosti. 5. Shrnutí základních pojmů z tepelného proudění. 6. Hydrodynamická a termokinetická podobnost. 7. Přestup tepla při proudění teplonosného média. 8. Shrnutí základních pojmů z tepelného záření. 9. Kirchhoffovy zákony zářivého pole. 10. Záření absolutně černého tělesa a šedých těles. 11. Výměna sáláním mezi dvěma plochami. 12. Sálání v uzavřených vzdušných mezerách stavebních konstrukcí. 13. Kombinovaný přenos tepla.