Detail předmětu

Diskrétní metody ve stavebnictví 2

Akademický rok 2024/25

DAB034 předmět zařazen v 23 studijních plánech

DKA-E zimní semestr 2. ročník

DKA-GK zimní semestr 2. ročník

DKA-K zimní semestr 2. ročník

DKA-M zimní semestr 2. ročník

DKA-S zimní semestr 2. ročník

DKA-V zimní semestr 2. ročník

DPA-E zimní semestr 2. ročník

DPA-GK zimní semestr 2. ročník

DPA-K zimní semestr 2. ročník

DPA-M zimní semestr 2. ročník

DPA-S zimní semestr 2. ročník

DPA-V zimní semestr 2. ročník

DKC-E zimní semestr 2. ročník

DKC-GK zimní semestr 2. ročník

DKC-K zimní semestr 2. ročník

DKC-M zimní semestr 2. ročník

DKC-S zimní semestr 2. ročník

DKC-V zimní semestr 2. ročník

DPC-E zimní semestr 2. ročník

DPC-GK zimní semestr 2. ročník

DPC-K zimní semestr 2. ročník

DPC-M zimní semestr 2. ročník

DPC-S zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

10 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Stabilita rovnovážných bodů. Typy stability a nestability. 2. Stabilita lineárních systémů s proměnnou maticí. 3. Stabilita nelineárních systémů podle lineární aproximace. 4. Ljapunovova přímá metoda pro zjištění stability. 5. Fázová analýza dvourozměrného diskrétního systému s konstantními koeficienty, klasifikace rovnovážných bodů. 6. Aplikace diferenčních rovnic. Úloha o vytápění několika místností. Newtonův zákon ochlazování. 7. Diskrétní ekvivalenty spojitých systémů. 8. Diskrétní teorie řízení. 9. Řiditelnost a úplná řiditelnost. 10. Matice řiditelnosti, kanonické tvary řiditelnosti, řiditelná kanonická forma, konstrukce algoritmu řízení. 11. Pozorovatelnost, úplná pozorovatelnost, nepozorovatelnost, princip duality, matice pozorovatelnosti, kanonické tvary pozorovatelnosti, vztah řiditelnosti a pozorovatelnosti. 12.–13. Stabilizace řízení dle zpětné vazby.