Detail předmětu

Technická zařízení budov 2

Akademický rok 2024/25

BTA002 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

BPC-SI / S letní semestr 3. ročník

BPC-MI letní semestr 4. ročník

BKC-SI letní semestr 3. ročník

BPA-SI letní semestr 3. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Tepelně vlhkostní mikroklima budov. Způsoby sdílení tepla. Koncepční řešení větrání a vytápění budov. 2. Předběžný a přesný výpočet tepelných ztrát budov. 3. Tepelné soustavy budov a jejich části. Dělení a principy technického řešení teplovodních otopných soustav. 4. Otopné plochy. Konvekční otopná tělesa. Převážně sálavé systémy podlahového a stěnového vytápění. 5. Základní druhy paliv a energií. Zdroje tepla. Kotelny na pevná paliva. 6. Plynové kotelny. Komíny a kouřovody. 7. Příprava teplé vody. Prvky soustav v kotelnách a strojovnách. 8. Zabezpečovací zařízení otopných soustav. 9. Hydraulika a dimenzování soustav ústředního vytápění, regulační armatury, oběhová čerpadla. 10. Centralizované zásobování teplem, předávací stanice. 11. Elektrické přímotopné a akumulační vytápění. 12. Provoz a způsoby regulace tepelných soustav v budovách. 13. Využití obnovitelných a alternativních zdrojů ve vytápění a vliv na klasifikaci budov.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Součinitelé prostupu tepla stavebních konstrukcí, příprava slepých matric pro výkresy. Průměrný součinitel prostupu tepla a jeho hodnocení, předběžný výpočet potřeby tepelného výkonu Tepelné ztráty jednotlivých místnosti zadaného objektu Návrh otopných těles, zakreslení do půdorysů, jmenovitý a skutečný výkon otopných těles Potrubní rozvody v půdorysech podlaží, schéma zapojení otopných těles Návrh zdroje tepla pro rodinný dům a jeho umístnění. Řešení vzduchospalinových cest. Schéma zapojení zdroje. Dimenzování potrubních rozvodů a návrh oběhového čerpadla. Spotřeba tepla a paliva. Technická zpráva. Centrální příprava teplé vody. Plynová kotelna do 500 kW – návrh zařízení a dispoziční řešení. Zabezpečovací zařízení otopných soustav. Větrání kotelen. Schéma zapojení kotelny do 500 kW. Schéma zapojení předávací stanice.