Detail předmětu

Technická zařízení budov 1

Akademický rok 2024/25

BTA001 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

BPC-SI / S zimní semestr 3. ročník

BPC-MI zimní semestr 3. ročník

BKC-SI zimní semestr 3. ročník

BPA-SI zimní semestr 3. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do technických zařízení budov a zdravotně technických instalací, kritéria pro návrh hygienických zařízení, prostory pro soustředění instalací. 2. Sestavy zařizovacích předmětů, montážní prvky pro předstěnové instalace, zápachové uzávěrky, výtokové armatury, splachovací zařízení. 3. Základní principy odvádění odpadních vod z budov, hydraulika a dimenzování vnitřní kanalizace, materiály pro kanalizaci. 4. Připojovací, odpadní a větrací potrubí vnitřní kanalizace. 5. Svodná potrubí vnitřní kanalizace, kanalizační přípojky, žumpy. 6. Regulace odtoku srážkových vod, vsakovací zařízení srážkových vod, ochrana proti vzduté vodě, přečerpání odpadních vod, předčištění odpadních vod. 7. Základní principy zásobování budov vodou, potřeba vody, materiály pro vnitřní vodovod. 8. Vedení potrubí vnitřního vodovodu, příprava teplé vody. 9. Vodovodní přípojky, hydraulika a dimenzování vnitřního vodovodu. 10. Zvyšování tlaku, snižování tlaku, zásobování vodou z vlastního zdroje, ochrana proti znečištění pitné vody, tepelné izolace potrubí, zásobování požární vodou. 11. Druhy topných plynů, provedení a umísťování plynových spotřebičů v budovách. 12. Základní principy zásobování budov plynem, plynovodní přípojky, odběrná plynová zařízení. 13. Elektrická instalace v budovách, elektrické přípojky, hromosvody.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání, situace, úprava dispozic hygienických zařízení. 2. Návrh zařizovacích předmětů. 3. Potrubí a příslušenství vnitřní kanalizace - laboratoř TZB, výkresy TZB. 4. Dimenzování potrubí vnitřní kanalizace. 5. Půdorysy podlaží, rozvinuté řezy připojovacích a odpadních potrubí vnitřní kanalizace. 6. Půdorys základů a kanalizační přípojky, rozvinuté řezy svodných potrubí včetně přípojky. 7. Potrubí a příslušenství vnitřního vodovodu - laboratoř TZB, výpočet potřeby vody. 8. Půdorysy podlaží (vnitřní vodovod) a vodovodní přípojky, axonometrie vnitřního vodovodu. 9. Podélný profil vodovodní přípojky, dimenzování potrubí vnitřního vodovodu. 10. Návrh přípravy teplé vody. 11. Návrh a umístění plynových spotřebičů, půdorysy podlaží (domovní plynovod)a plynovodní přípojky, axonometrie domovního plynovodu. 12. Podélný profil plynovodní přípojky, dimenzování potrubí domovního plynovodu. 13. Odevzdání projektu, zápočet.