Detail předmětu

Aplikovaná ekologie

Akademický rok 2024/25

BSA011 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

BPC-APS letní semestr 1. ročník

BPC-MI letní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do ekologie: definice, základní pojmy,literatura. Trvale udržitelný rozvoj. Ekologická stopa. Trvale udržitelné zemědělství. Biopotraviny. 2. Chemické látky v životním prostředí a jejich vliv na zdraví člověka. 3. Skleníkové plyny v ovzduší. Změna klimatu a její dopad na životní prostředí. IPCC. 4. Základy ekologie krajiny. Krajina přírodní a kulturní. Ekologická stabilita. Česká krajina. Ochrana krajiny. 5. Dopady průmyslu a těžby na krajinu. 6. Voda v krajině. Revitalizace vodních toků. Eutrofizace vody, kvetení vody v nádržích. 7. Voda v urbanizovaném prostředí. Spotřeba a cena vody. Odpadní voda a její čištění. Využití dešťové vody. Řeka ve městě. 8. Zeleň v urbanizovaném prostředí: parky, stromořadí, zelené střechy. 9. Ekologické poradenství. Člověk jako spotřebitel. Produkce a nakládání s odpady. Úsporné spotřebiče. Ekologicky šetrné výrobky a jejich označování. 10. Brownfields. Urban sprawl. 11. Nízkoenergetické a pasivní domy. 12. Veřejná prostranství. Město pro lidi. 13. Ekologická architerura.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, pravidla, literatura. Témata prezentací. 2. Kalkulačka ekologické a uhlíkové stopy. Prezentace vybraných témat. 3. Potravinové kilometry. Prezentace vybraných témat. 4. Prezentace vybraných projektů revitalizace brownfields. 5. Prezentace vybraných veřejných prostranství. 6. Prezentace úspěšných projektů nábřeží, revitalizace řek ve městě.