Detail předmětu

Dřevěné konstrukce (S)

Akademický rok 2024/25

BOA003 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

BPC-SI / S letní semestr 3. ročník

BKC-SI letní semestr 3. ročník

BPA-SI letní semestr 3. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Přehled vývoje, oblasti použití v konstrukcích pozemních staveb a perspektivy rozvoje dřevěných konstrukcí. 2. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích. Materiálové charakteristiky. 3. Materiály na bázi dřeva – druhy, vlastnosti z hlediska použití ve stavebních konstrukcích. 4. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí – geometrie konstrukce, spojení nosných prvků, podepření, materiálové a průřezové charakteristiky, zatížení. 5. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování prvků a dílců dřevěných konstrukcí. 6. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí. 7. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí a příklady zásadních konstrukčních detailů. 8. Plnostěnné nosníky, rámy a oblouky. Lepené konstrukce. 9. Příhradové nosníky, rámy a oblouky. Směrné detaily styčníků. 10. Základní typy prostorových konstrukcí – kopule, klenby, skořepiny, lomenice a strukturní konstrukce. 11. Dřevostavby pro obytné, administrativní, zemědělské a další účely. 12. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí. 13. Zásady sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích. 2. Mezní stavy. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí 3. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí: pruty namáhané tahem, ohybem, kroucením či osovým tlakem. 4. Spojovací prostředky dřevěných konstrukcí, příklady dimenzování typických spojů: mechanické spoje, lepené spoje. 5. Plnostěnné nosníky: příklady výpočtu a konstrukční detaily dřevěných konstrukcí. 6. Příhradové nosníky: příklady výpočtu a konstrukční detaily příhradových konstrukcí 7. Prostorová tuhost konstrukcí, ztužidla. 8.–13. Individuální zadání projektu objektu s dřevěnou konstrukcí zastřešení. Dispoziční uspořádání a zatížení. Dimenzování a řešení konstrukčních detailů.