Detail předmětu

Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST)

Akademický rok 2024/25

BNA007 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

BPC-MI letní semestr 3. ročník

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Kolejová doprava ve městech. Druhy kolejové dopravy, základní členění. Dopravní a přepravní vztahy. 2. Přepravní průzkum. Městská hromadná doprava v České republice. 3. Městská rychlodráha, METRO. Geometrické uspořádání a prostorová poloha METRA, prostorové uspořádání. 4. Železniční svršek a spodek městské rychlodráhy, výhybky. Provozní uspořádání metra. 5. Tramvajová rychlodráha a pouliční tramvaj. Geometrické uspořádání a prostorová poloha kolejí tramvajových tratí. 6. Železniční svršek a spodek tramvajových tratí, výhybky. Provozní uspořádání tramvajové dopravy 7. Příměstská železniční doprava. Integrace hromadné dopravy ve městech. Zásady řešení a organizace provozu. 8. Řešení a vzájemná vazba vysokorychlostních tratí, příměstské a městské kolejové dopravy ve velkých městech. 9. Vysokorychlostní tratě. Geometrické parametry koleje. 10. Železniční svršek a spodek vysokorychlostních tratí. Pevná jízdní dráha, základní dělení. 11. Konstrukční požadavky, železniční spodek. Konstrukce pevné jízdní dráhy. 12. Požadavky na pevnou jízdní dráhu na mostech a v tunelech, přechodové oblasti pro klasickou konstrrukci. Stavba a údržba vysokorychlostních tratí. 13. Nekonvenční dráhy.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání prvního projektu, pokyny k vypracování. 2. Pokyny ke sklonovému a směrovému řešení zhlaví v oblouku. 3. Podélný profil jednotlivými kolejemi. 4. Úprava výkresů – vytyčovací výkres. 5. Odevzdání prvního projektu. 6. Zadání projektu křížení tramvajových tratí. 7. Návrh tramvajových výhybek. 8. Řešení změn osových vzdáleností kolejí. 9. Technická zpráva. 10.–12. Konzultace projektu. 13. Odevzdání druhého projektu, zápočet.