Detail předmětu

Betonové konstrukce 1

Akademický rok 2024/25

BLA002 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

BPC-SI / S letní semestr 3. ročník

BKC-SI letní semestr 3. ročník

BPA-SI letní semestr 3. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce – uspořádání, zatížení, návrh rozměrů, zajištění prostorové tuhosti. 2. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce – statické řešení, redukce a redistribuce statických veličin. 3. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce – detaily uspořádání výztuže, konstruktivní zásady. 4.–5. Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti – omezeni napětí, trhliny, přetvoření. 6.–7. Zásady navrhování monolitických základových konstrukcí – patka vyztužená a nevyztužená, pásy a rošty. 8. Jednopodlažní skeletové konstrukce – příčel lomený a obloukový, krátká konzola. 9. Desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu – konstrukční uspořádání, statické působení, výztuž. 10. Spojité obousměrně vyztužené desky – princip řešení, úpravy vyztužení. Desky podepřené na části obvodu. 11. Posouzení desek působících ve dvou směrech podle mezních stavů použitelnosti. Desky obecných tvarů. 12. Kruhové a mezikruhové desky. Roštové a kazetové stropy. 13. Stěnové nosníky prosté a spojité. Dilatační a pracovní spáry v konstrukcích. Provádění a kontrola konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Monolitická železobetonová rámová konstrukce – předběžný návrh rozměrů, schematický náčrt tvaru konstrukce, zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní rám. 2. Výpočet statických veličin na rámu. 3. Výpočet statických veličin na rámu - pokračování, kombinace zatížení. 4. Dimenzování příčle na ohyb a smyk (třmínky, popř. i ohyby). 5. Rozdělení materiálu příčle. Korekce. 6. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu. 7. Statické řešení a dimenzování základové patky pod vnitřním sloupem. 8. Výkresy výztuže příčle, patky a sloupu. Korekce. 9. Mezní stavy použitelnosti – přetvoření, trhliny. 10. Deska působící ve dvou směrech – předběžný návrh, zatížení, statické veličiny, dimenzování – návrh výztuže. 11. Vyztužování tyčovou výztuží nebo sítěmi. Schéma výztuže. 12. Závěrečná korekce. 13. Odevzdání projektu. Zápočet.