Detail předmětu

Hodnocení stávajících konstrukcí

Akademický rok 2024/25

BIB009 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-MI letní semestr 4. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Stavebně technický průzkum. 2. Přehled diagnostických metod. 3.–4. Moderní diagnostické metody zkoušení stavebních materiálů. 5.–6. Diagnostika betonových konstrukcí. 7.–8. Diagnostika zděných a kamenných konstrukcí. 9.–10. Diagnostika dřevěných konstrukcí. 11.–12. Radiační diagnostické metody I. 13. Radiační diagnostické metody II.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání stavebního průzkumu železobetonové konstrukce. 2. Nedestruktivní zkoušky betonu – tvrdoměrné a ultrazvukové metody. 3. Destruktivní zkoušky betonu – provedení jádrových vývrtů. 4. Vyhodnocení zkoušek betonu. 5. Diagnostika výztuže – metoda elektromagnetická a georadar. 6. Prohlídka mostní konstrukce. 7. Diagnostika zděné konstrukce – návrh a nedestruktivní zkoušky. 8. Diagnostika zděné konstrukce – destruktivní zkoušky a výpočet. 9. Diagnostika dřevěné konstrukce. 10. Monitoring konstrukce – praktické provedení. 11. Moderní diagnostické metody – ukázky. 12. Exkurze – prohlídka stavebního objektu. 13. Prezentace seminární práce, zápočet.