Detail předmětu

Zkušebnictví a řízení jakosti

Akademický rok 2024/25

BIB006 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / K letní semestr 4. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, organizace a ukončení předmětu, legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu. 2. Požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a konstrukce. 3. Sedm jednoduchých nástrojů řízení kvality. 4.–5. Normy k systémům managementu; Definice základních pojmů k systémům managementu. Všeobecné zásady systémů managementu – I, II. 6. Management kvality ve stavební výrobě, možnost řízení a zajišťování kvality stavební produkce s ohledem na specifika stavební výroby. 7. Požadavky na zkušební laboratoře. 8. Statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek. 9. Vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti. 10. Navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány. 11. Novinky a zajímavosti z oblasti řízení kvality.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání seminární práce. 2.–3. Vybrané jednoduché nástroje řízení kvality. 4.–5. Hodnocení rizik a nebezpečí. 6.–7. Zajišťování kvality výsledků zkoušek. 8. Plánování experimentu (DOE) a dům kvality (QFD). 9. Zkušební metody a jejich validace. 10. Prezentace seminárních prací. 11. Zápočet.