Detail předmětu

Stavební látky a geologie

Akademický rok 2024/25

BIA011 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS letní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do stavebních látek. 2. Kamenivo, stavební kámen a výrobky z kamene. 3. Pojiva a malty. 4. Beton a betonové výrobky I. 5. Beton a betonové výrobky II. 6. Keramika a keramické výrobky. 7. Ocel, kovy a neželezné kovy. 8. Polymery, tmely a lepidla aj. 9. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce. 10. Geologie I. – Základy petrografie. 11. Geologie II. – Působení vnitřních a vnějších geologických sil. 12. Geologie III. – Geologická činnost vody a podzemní vody. 13. Geologie IV. – Posouzení základové půdy pro výstavbu.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do cvičení. 2.–3. Zkoušení kameniva pro stavební účely. 4.–5. Zkoušení malt a pojiv. 6. Zkoušení ztvrdlého betonu. 7. Zkoušení cihlářských výrobků. 8. Zkoušení stavební oceli. 9. Zkoušení polymerů. 10. Zkoušení dřeva. 11.–12. Geologie. 13. Celkové shrnutí, zápočet.