Detail předmětu

Stavební fyzika 1

Akademický rok 2024/25

BHA044 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS zimní semestr 3. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

1 kredit

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Tepelná pohoda, základní způsoby šíření tepla, tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů. 2. Ustálený teplotní stav. Šíření tepla stavebními konstrukcemi. Součinitel prostupu tepla. 3. Průběh teplot ve stavebních konstrukcích za ustáleného teplotního stavu. 4. Vliv hliníkové fólie ve vzduchové nevětrané vrstvě na U hodnotu. 5. Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce, povrchová kondenzace vodních par, růst plísní. 6. Tepelně technické vlastnosti výplní stavebních otvorů. 7. Dvojrozměrné šíření tepla, detaily (kritická místa konstrukcí, tepelné mosty a tepelné vazby) 8. Šíření vlhkosti stavebními konstrukcemi. 9. Zjišťování oblasti kondenzace v konstrukci, výpočet roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci. 10. Neustálený teplotní stav, teplotní útlum, fázový posun teplotního kmitu. 11. Pokles dotykové teploty podlah. 12. Tepelná stabilita místnosti. 13. Hodnocení energetické náročnosti budovy.