Detail předmětu

Pozemní stavitelství 4

Akademický rok 2024/25

BHA008 předmět zařazen v 5 studijních plánech

BPC-SI / S letní semestr 3. ročník

BPC-EVB letní semestr 2. ročník

NPC-SIE letní semestr 1. ročník

BKC-SI letní semestr 3. ročník

BPA-SI letní semestr 3. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Podlahy – funkční a provozní požadavky (tep. technické, akustické, provozní, požární, atd.), vlastnosti podlah a jejich zkoušení, navrhování a provádění. 2. Podlahy – funkce dílčích vrstev, materiály, nášlapná vrstva, detaily v kritických místech, dilatace 3. Podlahy – průmyslové podlahy, jejich specifika a materiálová řešení. 4. Podhledy – funkční požadavky, konstrukční zásady, uživatelské požadavky a metodika navrhování (akustika, tepelná technika, požární bezpečnost, statika, hygiena). 5. Podhledy – typy podhledů (optické, akustické, protipožární, atd.), materiály, provádění, detaily. 6. Vnitřní povrchy stěn a stropů – omítky, obklady, nátěry, malby – funkční, provozní a hygienické požadavky, dilatace. Předstěny – technicko-funkční a akustické (způsob navrhování, provádění pro dané funkční požadavky), pro vedení ZTI, VZT provozní technologie atd. 7. Truhlářské a zámečnické práce, výpisy výrobků, nutná specifika a grafické řešení. 8. Výplně otvorů – legislativní požadavky, navrhování a konstrukční vazby na HSV z hlediska stavební fyziky – tepelná technika, akustika, denní osvětlení a oslunění – vliv okrajových podmínek na splnění hygienických, provozních a funkčních požadavků, volba optimálního řešení v případě dvou vzájemně se vylučujících legislativně závazných požadavků. 9. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: okna - varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování. Způsoby osazení výplní otvorů. 10. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: vnější dveře a vrata - varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování. Způsoby osazení výplní otvorů. Střešní okna. Vnitřní výplně otvorů, dveře, niky apod. 11. Komínová a ventilační tělesa – zásady pro navrhování a provádění, vazba na dispoziční řešení, konstrukční požadavky, typy a způsoby řešení. 12. Specifické vlastnosti a druhy materiálů a chemie používané ve stavebnictví, typy kotevních prvků a způsoby montáže. 13. Garáže, garážová stání, parkovací systémy – stavebně konstrukční systémy, konstrukční řešení.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Skladby konstrukcí (podlahy). 2. Skladby konstrukcí (ostatní konstrukce). 3. Výpisy prvků klempířské. 4. Výpisy prvků truhlářské a zámečnické. 5. Výkres spárořezů podlah a obkladů. 6. Výkres podhledů. 7. Konzultace. 8. Výpis výplní otvorů. 9. Zadání souhrnné, průvodní a technické zprávy. 10. Konzultace. 11. Výkres pohledů a 3d vizualizace budovy. 12. Konzultace. 13. Zápočet.