Detail předmětu

Nauka o budovách 1

Akademický rok 2024/25

BHA007 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

BPC-SI / S letní semestr 3. ročník

BKC-SI letní semestr 3. ročník

BPA-SI letní semestr 3. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Soulad požadavků při tvorbě prostředí. 2. Závislost prostoru na fyziologii uživatele. 3. Provozní zásady. Vstupní prostory vnější a vnitřní. 4. Komunikační prostory vertikální a horizontální. 5. Hygienické a sociální vybavení. 6. Bezbariérové řešení vnějšího prostředí. 7. Bezbariérové řešení vnitřních prostorů staveb. 8. Obytné budovy – dispozičně provozní vztahy. Zónování. 9. Obytné místnosti. Příslušenství. Domovní vybavení. Domovní komunikace. 10. Typologické formy obytných budov. 11. Posouzení obytných budov z hlediska proslunění a zastínění. 12. Garáže a provozovny v obytných budovách. Osazení do terénu. Odstupy jednotlivých objektů. 13. Návaznost interiéru na exteriér. Oplocení. Malá architektura. Využití nezastavěné plochy pozemku.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.– 3. týden:

Zadání 1: Rešerše

Vypracujte rešerši na libovolný volně stojící rodinný dům, který si vyberete na www.archiweb.cz a posuďte minimálně z pěti hledisek. – např.:

 • umístění na pozemku
 • orientaci ke světovým stranám
 • rozeberte provozní vazby
 • posuďte plochy jednotlivých místností, popř. kubaturu
 • vypočtěte a vyhodnoťte osvětlení jednotlivých místností
 • zamyslete se nad úložnými prostory v celém domě (skladování oděvů, obuvi, úklidových čisticích prostředků, hygienických potřeb v koupelně, zahradního nábytku a potřeb pro údržbu zahrady…)

Doplňte obrázky, případně náčrty, výpočty. Porovnejte s normou ČSN 73 4301 Obytné budovy, s vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, vyhodnoťte ergonomii řešení jednotlivých prostorů, případně navrhněte vhodnější řešení…

Výstup na A4 nebo A3 v lištové nebo kroužkové vazbě.

4. – 12. týden:

Zadání 2: Navrhněte bydlení podle vašich představ – architektonická studie

Na základě získaných informací z rešerše a přednášek navrhněte rodinný dům min 4 +1.

 • vlastní návrh – představa vašeho rodinného bydlení
 • bez limitu podlaží, tvaru, zastřešení
 • umístění na ideálním, ale konkrétním pozemku, včetně vybavení všech místností

Věnujte pozornost:

 • umístění na pozemku
 • provozní vazby (rozdělení na denní a klidovou zónu)
 • plochy, kubatura (podkrovní místnosti)
 • úložné prostory
 • osvětlení
 • orientace ke světovým stranám (osazení v terénu)
 • ergonomie (kuchyň, koupelna, komunikační prostory, pracovna…)
 • architektonické ztvárnění, použité materiály, barevnost

Výstup: formát A3 – v liště nebo kroužkové vazbě

 • průvodní zpráva
 • situace 1 : 200
 • půdorysy 1 : 100
 • řez 1 : 100
 • pohledy 1 : 100
 • 3D vizualizace

Grafická úprava – libovolná technika - jednotná úprava všech listů – jednoduchý popis, barevně!!!

13. týden – ZÁPOČET