Detail předmětu

Pozemní stavitelství 3 (S)

Akademický rok 2024/25

BHA006 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

BPC-SI / S zimní semestr 3. ročník

BKC-SI zimní semestr 3. ročník

BPA-SI zimní semestr 3. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Zastřešení budov – rozdělení střech, hlavní konstrukční součásti, způsoby jejich odvodnění. Materiálové varianty jednotlivých vrstev, konstrukční typy jednoplášťových střech. 2. Ploché střechy jednoplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty, vrstvy střešního pláště. 3. Ploché střechy dvouplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty, vrstvy střešního pláště, návrh způsobu větrání střechy. Příhradové vazníky. 4. Krovy vaznicových soustav – rozdělení, tesařské spoje, základní typy plných vazeb, řešení u valby a u štítu, konstrukce pultových střech. 5. Moderní krokevní soustavy. Skladby střešních plášťů nad obyvatelnými podkrovími. 6. Typy nejpoužívanějších střešních krytin, zásady návrhu a použití. 7. Klempířské práce stavební. Detaily provádění šikmých a plochých střešních konstrukcí. 8. Detaily řešení krovu, ploché střechy jednoplášťové, dvouplášťové a střešní pláště. 9. Detaily řešení krovu, ploché střechy jednoplášťové, dvouplášťové a střešní pláště. 10. Obalová konstrukce budovy – pojmy, terminologie, funkce, okrajové podmínky návrhu, základní konstrukční principy. 11. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení jednoplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším (případně i vnitřním) zateplením. Materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení, lepení, povrchové úpravy). 12. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení a materiálové varianty jednoplášťových homogenních konstrukcí. Konstrukční principy a varianty umístění tepelné izolace na vnější stěně. 13. Lehké kovoplastiké pláště, prosklené fasády - použití, konstrukční a materiálové typy, kotvení.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Řešení situace budovy 2. Konzultace s vysvětlením návrhu spádování střech ve více variantách 3. Zadání ploché střechy na rodinný dům 4. Zadání dvouplášťové ploché střechy na rodinný dům - vazníková soustava 5. Konzultace 6. Zadání krovu na rodinný dům- stojatá stolice (novodobé pojetí) 7. Zadání krovu na rodinný dům – hambálková střecha (izolace mezi krokvemi a nad krokvemi) 8. Konzultace 9. Výkres půdorysu střechy – pohled na střechu 10. Detaily řešení krovu 11. Detaily řešení fasády 12. Konzultace 13. Zápočet