Detail předmětu

Dějiny architektury 1

Akademický rok 2024/25

BGA014 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do dějin architektury, doba předdějinná, megality.
2. Starověký Egypt – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví.
3. Starověký Egypt – chrámová architektura, kult zemřelých.
4. Starověký Egypt – sídla vládců i poddaných.
5. Starověká Mezopotámie – Sumer, Akkad, Babylon.
6. Starověká architektura Palestiny, Fénicie, Malé Asie a Persie.
7. Egejská oblast a Etrurie – východiska antické architektury.
8. Antické Řecko – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví.
9. Antické Řecko – chrám, agora, propyleje, obytný dům.
10. Antické Řecko – divadlo, gymnasion, stadion, hipodrom.
11. Antický Řím – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví.
12. Antický Řím – chrám, bazilika, fórum, vítězný oblouk, palác, vila, obytný dům.
13. Antický Řím – divadlo, amfiteátr, thermy, tržnice, technické stavby.