Detail předmětu

Průmyslové stavby

Akademický rok 2024/25

BGA012 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vývoj průmyslové architektury. 2. Průmysl a územní plánování. 3. Zastavovací plán průmyslového závodu. 4. Vliv technologie na koncept průmyslového závodu a objektu. 5. Doprava a technická infrastruktura v průmyslovém závodě. 6. Vybavenost závodu sociálně hygienickými a doplňkovými zařízeními. 7. Skladování v průmyslu. 8. Typologie konstrukcí používaných v průmyslové výstavbě. 9. Pracovní prostředí a interiér průmyslových staveb. 10. Rekonstrukce a nové využití průmyslových závodů. 11. Průmysl a životní prostředí. 12. Zařízení pro malé a střední podnikání. 13. Průmyslová architektura v díle významných autorů.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Analýza situace širších vztahů 2. Analýza zastavovacího plánu 3. Analýza technologie výroby ve vztahu k architektuře závodu 4. Analýza technologie výroby ve vztahu k architektuře závodu 5. Analýza skladování 6. Analýza skladování 7. Analýza sociálního programu závodu 8. Analýza sociálního programu závodu 9. Analýza konstrukčního systému 10. Analýza konstrukčního systému 11. Provozní schéma 12. Provozní schéma 13. Konečné hodnocení výsledků práce