Detail předmětu

Ruština pro začátečníky 2

Akademický rok 2023/24

VYR002 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Volitelné předměty letní semestr

Volitelné předměty zimní semestr

Témata - povolání, volný čas, zájmy, škola
Gramatika - skloňování podstatných jmen a zájmen, časování sloves, slovesné tvary, zvratná slovesa, řadové číslovky, datum, minulý čas, vykání

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Zvládnutí základů ruštiny, tedy azbuky v psané i mluvené formě, základní slovní zásoby a gramatiky. Schopnost přečíst, přeložit a vytvořit jednoduché texty.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, čímž je zvládnutí základů ruštiny, tedy psané a mluvené azbuky, základní slovní zásoby a základních gramatických jevů, dále také schopnost číst, překládat a vytvářet jednoduché ruské texty.

Prerekvizity

Studenti by měli ovládat ruskou azbuku, základní slovní zásobu a následující gramatiku - oslovení, číslovky, časování sloves, základní vzory podstatných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, zvratná slovesa. Studenti by měli být schopni hovořit na následující témata – představování, pozdravy, telefonování, národnosti, na návštěvě, rodina.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.Úvod, opakování lekcí 1-5 2.Lekce 6 - Profese 3.Lekce 6 - Profese 4.Lekce 6 - Profese 5.Lekce 7 - Volný čas 6.Lekce 7 - Volný čas 7.Lekce 7 - Volný čas 8.Lekce 8- Zájmy 9.Lekce 8- Zájmy 10.Lekce 8- Zájmy 11.(Raduga 2) Lekce 1 - Škola 12.Lekce 1 - Škola 13. Opakování, shrnutí, hry