Detail předmětu

Italština pro mírně pokročilé 2

Akademický rok 2023/24

VYI004 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Volitelné předměty letní semestr

Volitelné předměty zimní semestr

Gramatika: imprefektum, komparativ,gerundium, podmiňovací způsob, zájmena osobní 3. a 4. pád, passato prossimo x imperfetto
Slovní zásoba: nakupování, oblékání, barvy, televize, hudba.
Reálie: italská móda, italská televize, italský tisk, současná italská hudba

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Prerekvizity

Italština pro mírně pokročilé (VYI003)

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.-2. Opakování 3.-5. L3- Un tipo interessante 6.-8. L4- Ti va di venire? 9.-11. L5- Buon viaggio! 12.-13. L6- A tavola!