Detail předmětu

Italština pro mírně pokročilé

Akademický rok 2023/24

VYI003 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Volitelné předměty letní semestr

Volitelné předměty zimní semestr

Gramatika: zvratná slovesa v přítomném a minulém čase, přivlastňovací zájmena, imperativ, minulý čas: imperfetto
Slovní zásoba: nakupování, jídlo a nápoje, orientace ve městě, restaurace a bary, film a kino, moje dětstvíGarant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Osvojení si slovní zásoby v rozsahu cca 800 slov, gramatiky pro vyjadřování se v přítomném, budoucím a minulém čase. Schopnost komunikovat o jednoduchých skutečnostech, přečíst a přeložit snadnější text. Výstupní znalosti úrovně A1 evropského referenčního rámce.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, pokud si osvojí slovní zásobu v rozsahu cca 800 slov, gramatiku pro vyjadřování se v přítomném, budoucím a minulém čase. Dále bude schopen komunikovat o jednoduchých skutečnostech, přečíst a přeložit snadnější text.

Prerekvizity

V rozsahu volitelných předmětů Italština pro začátečníky VYI001, VYI002

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.-2. Opakování 3.-5. L9- Vita quotidiana 6.- 8. L10- La famiglia 9.-11. L1 (Nuovo Espresso 2)- In giro per negozi 12.-13. L2- Quando ero piccola