Detail předmětu

Italština pro začátečníky

Akademický rok 2022/23

VYI001 předmět zařazen v 11 studijních plánech

B_A+U letní semestr 1. ročník

B_A+U letní semestr 1. ročník

BPC-VP letní semestr 1. ročník

B_A+U zimní semestr 1. ročník

B_A+U zimní semestr 1. ročník

BAK-EP zimní semestr 1. ročník

BAK-ESBD zimní semestr 1. ročník

BAK-MIn zimní semestr 1. ročník

BAK-PM zimní semestr 1. ročník

BAK-UAD zimní semestr 1. ročník

BPC-VP zimní semestr 1. ročník

Výslovnost: italský fonologický systém, přízvuk, intonace.
Gramatika: člen určitý a neurčitý, tvoření množného čísla podstatných a přídavných jmen, přítomný čas sloves 1., 2., 3. třídy, základní předložky
Slovní zásoba: představování, telefonování, psaní e-mailu, popis člověka, volný čas, bydlení, pošta, dny, hodiny, jídlo

Garant předmětu

Mgr. Markéta Valečková

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Cíl

Osvojení si výslovnosti, slovní zásoby v rozsahu 500 slov a základů gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase. Schopnost sdělit jednoduché informace, domluvit se v běžných situacích. Základní italské reálie.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, pokud si osvojí výslovnost, slovní zásobu v rozsahu 500 slov a základy gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase. Dále bude schopen sdělit jednoduché informace, domluvit se v běžných situacích.

Prerekvizity

Žádné.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254620

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. -3. L1- Primi contatti: výslovnost, essere, mužský a ženský rod, pozdravy, číslovky 0-20, člen určitý a neurčitý
4.-6. L2- Io e gli altri: avere, fare, stare, slovesa 1. třídy, tázací zájmena, číslovky 20-100
7.-9. L3- Buon appetito: množné číslo, slovesa 2. a 3. třídy
10.-13.L4- Tempo libero: mi piace, dny v týdnu, andare, uscire