Detail předmětu

Francouzština pro mírně pokročilé

Akademický rok 2022/23

VYF003 předmět zařazen v 11 studijních plánech

B_A+U letní semestr 1. ročník

B_A+U letní semestr 1. ročník

BPC-VP letní semestr 1. ročník

B_A+U zimní semestr 1. ročník

B_A+U zimní semestr 1. ročník

BAK-EP zimní semestr 1. ročník

BAK-ESBD zimní semestr 1. ročník

BAK-MIn zimní semestr 1. ročník

BAK-PM zimní semestr 1. ročník

BAK-UAD zimní semestr 1. ročník

BPC-VP zimní semestr 1. ročník

Gramatika: zvratná slovesa v minulém čase, rozkazovací způsob zvratných sloves, minulý čas – imperfektum, vyjádření budoucnosti (le futur proche, le futur simple), podmínková souvětí 1. typu, vztažná zájmena, podmiňovací způsob; zájmena nesamostatná COD, COI, EN.
Slovní zásoba: prázdniny, počasí, plány do budoucnosti, oblékání
Reálie: symboly Francie, Paříž, francouzská móda, Francouzi na prázdninách

Garant předmětu

Mgr. Markéta Valečková

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Cíl

Osvojení si slovní zásoby v rozsahu 800 slov,základů gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase, minulém a budoucím čase.
Schopnost přečíst, přeložit snadnější text, komunikovat o jednoduchých skutečnostech, vyjádřit vlastní názor. Výstupní úroveň A1 evropského referenčního vzdělávacího rámce.

Znalosti

Student zvláden cíl předmětu, pokud si osvojí slovní zásobu v rozsahu 800 slov,základy gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase, minulém a budoucím čase.
Dále bude schopen přečíst, přeložit snadnější text, komunikovat o jednoduchých skutečnostech, vyjádřit vlastní názor.

Prerekvizity

V rozsahu povinně volitelných předmětů Francouzština pro začátečníky 1 a Francouzština pro začátečníky 2

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254735

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zájmena pro 3. a 4. pád, zájmenná částice EN
2. Zvratná slovesa v rozkazovacím způsobu; slovní zásoba: mé povinnosti
3. Imperfektum (l´imparfait) – tvoření; slovní zásoba: mé dětství
4. Vyprávění v minulém čase (le passé composé & l´imparfait)
5. Opakování minulých časů (le passé composé & l´imparfait) ; slovní zásoba : poslední prázdniny
6. Zájmena vztažná; slovní zásoba: oblékání, oblečení; francouzská móda
7. Vyjádření budoucnosti (le futur proche, le futur simple), příslovce času; slovní zásoba: počasí
8. Budoucí čas (le futur simple); slovní zásoba: plány do budoucnosti
9. Podmiňovací způsob; slovní zásoba: Francouzi na prázdninách
10. Podmínková souvětí 1. typu; slovní zásoba: ideální prázdniny
11. Symboly Francie, francouzské tradice
12. Paříž a francouzský životní styl
13. Opakování