Detail předmětu

Francouzština pro začátečníky

Akademický rok 2023/24

VYF001 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Volitelné předměty letní semestr

Volitelné předměty zimní semestr

Výslovnost: francouzský fonologický systém, přízvuk, intonace, vázání
Mluvnice: členy, slovesa 1. třídy, rozkazovací způsob, tvoření množného čísla, základní nepravidelná slovesa, tvoření otázky, zájmena osobní, přivlasťňovací a ukazovací
Slovní zásoba: představování, pozdravy, popis člověka, popis a umístění předmětů, orientace ve městě, hodiny, data, číslovky 1-1000, nakupování, oblékání

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Osvojení si výslovnosti, slovní zásoby v rozsahu 500 slov a základů gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase.
Schopnost přečíst, přeložit velmi jednoduchý text, sdělit jednoduché informace.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, pokud si osvojí výslovnost, slovní zásobu v rozsahu 500 slov a základy gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase.
Dále bude schopen přečíst, přeložit velmi jednoduchý text, sdělit jednoduché informace.

Prerekvizity

Žádné.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. týden: výslovnost, vázání, číslovky 1-10 2. týden: Bienvenue!- rod mužský a ženský, sloveso "být", otázka; pozdrav a představování 3. týden: Rencontre- člen určitý, rod podstatných a přídavných jmen, předložky u zemí a měst 4. týden: Ca va bien?- přivlastňovací zájmena, člen neurčitý, otázka; adresa, věk, telefonní číslo, číslovky 10-20 5. týden: Correspondance- bilan; záliby, psaní emailu 6. týden: Passe-temps- množné číslo členů a podstatných jmen, předložky místní, otázka, výraz "il y a"; popis a umístění předmětů 7. týden: Portrait-robot- zájmena osobní samostatná, zápor, shoda přídavných a podstatných jmen; popis člověka a oblečení 8. týden: Boutique.net- ukazovací zájmena, tázací zájmena, otázka; nákupování 9. týden: Le coin des artistes- bilan 10. týden: Appartement a louer- orientace ve městě, byt a vybavení bytu 11. týden: Pour aller au Louvre?- rozkazovací způsob; dopravní prostředky 12. týden: Voyages, voyages- zájmeno "on"; cestování, světové strany 13. týden: Week-end a la mer- bilan