Detail předmětu

Czech Language for Foreigners 2

Akademický rok 2023/24

VYC002 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Volitelné předměty letní semestr

Volitelné předměty zimní semestr

Předmět je určen začátečníkům a navazuje na předchozí předmět VYC001.
Gramatika: minulý čas, lokál singuláru, použití nejběžnějších předložek budoucí čas, genitiv singuláru, nominativ a akuzativ plurálu, sloves pohybu
Slovní zásoba: slavné osobnosti, aktivity v minulosti i budoucnosti, cestování, nakupování, dům a byt, cestování

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Osvojení si slovní zásoby v rozsahu 700 slov a jednoduchých gramatických jevů.
Schopnost přečíst a porozumět snadnému textu, s možností konverzace na dané jednoduché téma a jednoduchého písemného projevu.
Výstupní úroveň podle CEFR je A1+.

Znalosti

Studenti si osvojí další jednoduchá gramatická pravidla a rozšíří základní slovní zásobu. Výstupní úroveň podle CEFR je A1+.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování předmětu VYC001

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 5 hod./týden, povinné

Osnova

1. Slavní Češi a Češky, slovesa znát, vědět, umět 2. Minulý čas, aktivity v minulosti 3. Lokál singuláru, cestování 4. Předložky v, na, u, o 5. Budoucí čas, schůzky 6. Genitiv plurálu, kde x kam 7. Předložky do, na, k, psaní e-mailu 8. Dům a byt 9. Předložky pro, na, za 10. Nakupování 11. Cestování 12. Slovesa pohybu 13. Opakování, zápočtový test