Detail předmětu

Angličtina pro mírně pokročilé 2

Akademický rok 2022/23

VYA007 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

BPC-VP letní semestr 1. ročník

BPC-VP zimní semestr 1. ročník

Gramatika: slovesa s "to" a "ing", první a druhý kondicionál pro možné/teoretické situace, modální slovesa pro povinnost a dovolení, pasivní formy přítomného, minulého a předpřítomného času
Konverzační témata a slovní zásoba: lékárna, domlouvání schůzek, zvířata, vzdělávání, kinematografie, volný čas, řešení problémů, zdraví a životní styl.

Garant předmětu

Mgr. Lucie Strnadová

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Cíl

Zdokonalit jazykové znalosti na střední pokročilost (A2).Po dokončení kurzu by se studenti měli být schopni lépe vyjadřovat v oblasti práce a jiných zkušeností, popisovat dlouhodobé nebo krátkodobé situace ve svém životě, od minulosti po přítomnost, vyjadřovat svolení a povinnost v situacích na pracovišti a ve společnosti.

Výstupní úroveň znalosti angličtiny podle Evropského referenčního rámce pro jazyky je A2.

Znalosti

Student zdokonalí své jazykové znalosti a dosáhne úrovně A2 (podle Evropského referenčního rámce pro jazyky)

Prerekvizity

Studenti by měli být mírně pokročilí. Měli by umět používat minulý a přítomný čas (včetně předpřítomného času) v běžné komunikaci, a také budoucí čas pro vyjádření plánů. Měli by umět tvořit otázky, poskytovat osobní informace, rozumět spisovné angličtině týkající se základních témat. Měli by také umět srovnávat věci pomocí přídavných jmen, používat počitatelná/nepočitatelná podstatná jména a některá modální slovesa. Měli by zvládnout jednoduchou komunikaci v obchodech, restauraci nebo při cestování.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254698

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1) Lekce 6C Opakování časů; přídavná jména
2) Lekce 7A Infinitiv + to;
3) Lekce 7B Gerundia, slovesa + gerundium
4) Lekce 7C Have to, don’t have to, must; modifiers
5) Lekce 8A a 8CSshould; get
6) Lekce 8B First conditional; confusing verbs
7) Lekce 9A Second conditional; zvířata
8) Lekce 9B Present perfect, for/since; strach a fóbie
9) Lekce 9C Present perfect nebo past simple; biografie
10) Lekce 10A Trpný rod; slovesa
11) Lekce 10B Used to + 10C might; předměty ve škole, tvoření podstatných jmen
12) Lekce 11A Pohyb + 11B frázová slovesa, sporty
13) Lekce 12C Otázky bez pomocných sloves; opakování