Detail předmětu

BIM v inženýrských stavbách

Akademický rok 2022/23

VUC010 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

BPC-VP letní semestr 1. ročník

BPC-VP zimní semestr 1. ročník

Samotná výuka je koncipována pro návrh liniových staveb. Stěžejní je práce na vytvoření digitálního modelu terénu, na jehož základech celkový projekt stojí. Samotný návrh sestává z několika kroků, kterými je třeba projít. Nejprve je vytvořeno směrové vedení – trasa. Následně je možno udělat návrh výškového vedení trasy – niveletu. Ze znalosti šířkového uspořádání je možné vytvořit šablonu typického řezu a následně nechat spočítat příčné řezy v daných intervalových bodech. Nedílnou součástí je také návrh klopení vozovky. Tyto kroky jsou zásadní pro finální dokončení projektu a vytvoření koridoru – 3D model.

Garant předmětu

RNDr. Helena Novotná

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky

Prerekvizity

Znalosti prostředí Autodesk AutoCAD na středně pokročilé úrovni a základy navrhování liniových staveb.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255110

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Seznámení s programem. Digitální model terénu I.
Digitální model terénu II.
Modelování zemního tělesa I.
Modelování zemního tělesa II.
Trasa – směrový návrh trasy I.
Trasa – směrový návrh trasy II.
Profil – návrh výškového řešení I.
Profil – návrh výškového řešení II.
Klopení.
Šablona typického řezu.
Koridor – tvorba 3D modelu.
Příčné řezy.
Export dat.