Detail předmětu

Právní vztahy k nemovitostem

Akademický rok 2023/24

NZA018 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK letní semestr 2. ročník

Stavební právo z hlediska veřejnoprávního i soukromoprávního, úvod do stavebního práva soukromého, základní pojmy občanského práva, problematika věcných práv a věcných práv k cizím věcem, správní řád.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Právní řád ČR, legislativní proces.
2. Prameny právní úpravy, vztah veřejného a soukromého práva.
3. Občanský zákoník – základní pojmy, struktura.
4. Vlastnictví.
5. Spoluvlastnictví.
6. Věcná břemena, právo stavby.
7. Zástavní právo.
8. Relativní majetková práva.
9. Správní řád - základní principy.
10. Správní řízení.

Prerekvizity

Základní znalost stavebněprávních předpisů.

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Právní řád ČR, legislativní proces. 2. Prameny právní úpravy, vztah veřejného a soukromého práva. 3. Občanský zákoník – základní pojmy, struktura. 4. Vlastnictví. 5. Spoluvlastnictví. 6. Věcná břemena, právo stavby. 7. Zástavní právo. 8. Relativní majetková práva. 9. Správní řád - základní principy. 10. Správní řízení.