Detail předmětu

Marketing a management

Akademický rok 2023/24

NVB034 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 2. ročník

Marketing jako podnikatelská filozofie, strategický marketing, analýza trhu, okolí konkurence, SWOT analýza, analýza příležitostí firmy a ohrožení, stanovení cílů podniku, marketingový mix, výrobková politika, distribuční politika, komunikační politika. Principy vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě. Základní otázky vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.

Znalosti

Schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě. Základní otázky vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.

Osnova

1. Marketing a jeho role v rozvoji podniku.
2. Marketingové plánování.
3. Marketingový výzkum.
4. Trhy organizací a nákupní chování organizací.
5. Marketing ve veřejném sektoru.
6. Metody marketingové komunikace.
7. Distribuční procesy.
8. Marketingové analýzy ve stavebnictví.
9. Marketingové strategie.
10. Méně známá "P" z marketingového mixu.

Prerekvizity

Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Marketing a jeho role v rozvoji podniku.

2. Marketingové plánování.

3. Marketingový výzkum.

4. Trhy organizací a nákupní chování organizací.

5. Marketing ve veřejném sektoru.

6. Metody marketingové komunikace.

7. Distribuční procesy.

8. Marketingové analýzy ve stavebnictví.

9. Marketingové strategie.

10. Méně známá "P" z marketingového mixu.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Marketing a jeho role v rozvoji podniku.

2. Marketingové plánování.

3. Marketingový výzkum.

4. Trhy organizací a nákupní chování organizací.

5. Marketing ve veřejném sektoru.

6. Metody marketingové komunikace.

7. Distribuční procesy.

8. Marketingové analýzy ve stavebnictví.

9. Marketingové strategie.

10. Méně známá "P" z marketingového mixu.