Detail předmětu

Právo v oblasti podnikání ve stavebnictví

Akademický rok 2023/24

NVA027 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR letní semestr 1. ročník

Předmět je koncipován jako průřezový předmět zaměřený na jednotlivá právní odvětví a v nich upravené předpoklady pro výkon podnikatelské činnosti ve stavebnictví. Výklad vymezuje práva, povinnosti a právní důsledky, které s těmito činnostmi úzce souvisí. Stanoví předpoklady pro výkon vybraných činností ve výstavbě a druhy živností upravené pro obor stavebnictví.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty průřezově s právními normami v ČR v oblasti podnikání ve stavebnictví.

Znalosti

Znalost právních norem v ČR v oblasti podnikání ve stavebnictví.

Osnova

1. Právní úprava podnikání.
2. Formy a druhy podnikání.
3. Jednání podnikatele.
4. Registrační a oznamovací povinnost podnikatele.
5. Práva a povinnosti související s výkonem živnosti.
6. Podnikání ve stavebnictví upravené živnostenským a stavebním zákonem.
7. Typy činností a organizační struktury právnických osob.
8. Základní práva a povinnosti členů statutárních a dalších orgánů obchodních korporací.

Prerekvizity

Studium tohoto předmětu nevyžaduje speciální předchozí znalosti. Výuka navazuje na obecné poznatky v rozsahu a úrovni bakalářského studia na neprávnických fakultách.

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Právní úprava podnikání.

2. Formy a druhy podnikání.

3. Jednání podnikatele.

4. Registrační a oznamovací povinnost podnikatele.

5. Práva a povinnosti související s výkonem živnosti.

6. Podnikání ve stavebnictví upravené živnostenským a stavebním zákonem.

7. Typy činností a organizační struktury právnických osob.

8. Základní práva a povinnosti členů statutárních a dalších orgánů obchodních korporací.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Podnikání.

2. Datové schránky a elektronický podpis.

3. Základní veřejné a soukromé registry.

4. Podnikání zahraničních osob.

5. Druhy živností, jejich obsahová náplň.

6. Živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík.

7. Autorizované osoby.

8. Obchodní společnosti a družstvo.