Detail předmětu

Matematické modelování ve vodním hospodářství

Akademický rok 2023/24

NRA017 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV zimní semestr 2. ročník

Obecné zásady tvorby matematických modelů.
Modelování proudění vody v objektech vodohospodářských staveb.
Modelování proudění vody v síti vodních toků a inundačním území.
Spolehlivost VH staveb.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem je seznámit posluchače s principy matematického modelování ve vodním hospodářství. Studenti se seznámí se základními modely proudění vody a jakosti.

Znalosti

Student splní cíl předmětu spočívající v seznámení se základy matematického modelování ve vodním hospodářství. Získají praktické zkušeností s využitím modelování na semestrálních projektech.

Osnova

1.–2. Úvod do problematiky matematického modelování. Základní rovnice mechaniky tekutin.
3.–5. Modelování turbulentního proudění.
6.–7. Úlohy proudění vody s volnou hladinou (vodní toky 1D, 2D, stokové sítě - cíle, data, modely).
8. Spolehlivost VH staveb (data, modely).
9–10. Analytická a numerická řešení.

Prerekvizity

Matematika, hydraulika, hydrologie, mechanika zemin.

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–2. Úvod do problematiky matematického modelování. Základní rovnice mechaniky tekutin.

3.–5. Modelování turbulentního proudění.

6.–7. Úlohy proudění vody s volnou hladinou (vodní toky 1D, 2D, stokové sítě - cíle, data, modely).

8. Spolehlivost VH staveb (data, modely).

9–10. Analytická a numerická řešení.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do problematiky matematického modelování. Seznámení se s programy.

2.-5. Modelování proudění ideální kapaliny a laminárního proudění.

6.–9. Modelování turbuletního proudění.

10. Prezentace výsledků modelování.