Detail předmětu

Odborná exkurze

NPA020 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program NPC-SIV povinný zimní semestr 2. ročník 3 kredity

Exkurze je pořádána jako společné akce vodohospodářského oboru. Kromě vedoucího exkurze participují ještě další pedagogové, aby bylo možno k výkladům, poskytovaným provozovateli navštívených zařízení, poskytnout výklad specializovaného odborníka. Snahou je část exkurze cílit do nejbližších sousedících států – Rakouska, Slovenska, Maďarska nebo Polska. Jako cíl jsou vybírány význačné vodojemy, kanalizační čistírny, bazénové areály, moderní úpravy toků, nádrže a meliorační stavby. Dalším typem objektů jsou závody vyrábějící vodohospodářský sortiment.

Garant předmětu

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Student během týdenní exkurze rozšíří teoretické znalosti o praktické návštěvou vodohospodářkých objektů, staveb, závodů, firem a společností. Jde o exkurze na: čistírny odpadních vod, úpravny vody, bazény, liniové stavby, moderní úpravy toků, přehrady, hráze, jezy, závlahové a meliorační stavby, rybníky a rybníkářství, pozemkové úpravy a další.
Dalším typem exkurzí jsou závody vyrábějící vodohospodářský sortiment, kde student navštíví provoz daného podniku.

Prerekvizity

Hydraulika a hydrologie, Operační a systémová analýza, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, navrhování stavebních konstrukcí, stokování, čištění odpadních vod

Korekvizity

Nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Prezentace fotografií a video sekvencí z reálných vodohospodářských objektů.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na exkurzi, odevzdávání seminární práce ve stanovených termínech.

Cíl

Cílem odborné týdenní exkurze je rozšíření teoretických znalostí o znalosti praktické v oboru vodního hospodářství a vodních staveb. Jde především o návštěvy vodohospodářských objektů, firem a závodů se specializovaných výkladem odborníků a pracovníků působících v daném vodohospodářském oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Teren

5 dnů, povinné

Osnova terénního cvičení

Odborná exkurze probíhá první týden zimního semestru na lokalitách, které jsou vybírány podle zaměření jednotlivých vodařských ústavů. Výuka je rovnoměrně rozložena do celého pracovního týdne.