Detail předmětu

Vodohospodářský management

NPA018 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program NPC-SIV povinný letní semestr 1. ročník 3 kredity

Základní principy teorie managementu (plánování, organizace, personální práce, kontrola) ve vztahu k moderním trendům a metodám. Obecná teorie a praktické zkušenosti managementu v oblasti ekologie a odvětví vodního hospodářství. Základy marketingu (orientace na zákazníka, marketingový mix, publicita atd.).

Garant předmětu

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Schopnost orientace v jednotlivýh oborech vodního hospodářství, zvládnutí základů projektového managementu, řízení rizik. Schopnost provádět základní technicko-ekonomické analýzy: analýza ztráta - zisk, bod zlomu, finanční analýza sběru domovního odpadu, čistá současná hodnota variant kanalizace, řízení dosažené hodnoty.

Prerekvizity

ekonomika stavebnictví

Korekvizity

Etika v podnikání, Psychologie managementu, Vodohospodářská legislativa

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Povinná účast na cvičeních, zpracování příkladů a seminární práce, kterou v závěru semestru prezentují. Zadání příkladů jsou zpracována v prostředí LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povolena pouze jedna omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Cíl

Základy plánovaní, organizování, management firmy, marketing produktů zaměřený na vodní hospodářství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Aktuální stav systému organizace a řízení VH v ČR.
2. Projektant a projekční firma ve vodním hospodářství.
3. Inženýrská činnost ve vodním hospodářství.
4. Stavební firma ve vodním hospodářství.
5. Veřejná správa ve vodním hospodářství.
6. Provozní společnosti ve vodním hospodářství.
7. Konzultační a poradenská činnost ve vodním hospodářství.
8. Obchodní činnost ve vodním hospodářství.
9. Vodohospodářský výzkum, věda a školství.
10. Vodohospodář v průmyslu.
11. Příprava a řízení zahraničních projektů.
12. Úvod do krizového managementu.
13. Práce s veřejností ve vodním hospodářství.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod, zadání seminární práce a prezentací.
2. Příklad – Analýza ztráta – zisk, bod zlomu, prezentace témat.
3. Příklad – Finanční analýza sběru domovního odpadu, prezentace témat.
4. Příklad – čistá současná hodnota variant kanalizace, prezentace témat.
5. Příklad – řízení dosažené hodnoty, prezentace témat.
6. Prezentace témat, zápočet.