Detail předmětu

Železniční stanice a uzly 2

Akademický rok 2022/23

NNB016 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 1. ročník

Osobní nádraží, práce, rozsah rozdělení. Kolejiště osobních nádraží, vybavení a výkonnost. Průjezdná a hlavová osobní nádraží.
Odstavná nádraží, práce, uspořádání kolejových skupin. Vybavení odstavných nádraží.
Třídící nádraží, účel, umístění v síti, typy. Vývoj třídící práce. Vjezdová skupina kolejí. Spádoviště, technické vybavení, návrh kolejových rozvětvení a podélného řezu, dynamické posouzení. Směrová a staniční skupina kolejí. Odjezdová skupina, koleje pro tranzitní vlaky. Přidružená zařízení.
Lokomotivní depa, stanoviště provozního ošetření. Technologie práce, uspořádání kolejiště.
Vlečky a kolejiště průmyslových závodů, umístění a zapojení, odevzdávková kolejiště.
Železniční uzly, osobní a nákladní doprava.

Garant předmětu

Ing. Richard Svoboda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou součástí železničních uzlů, osobní a nákladní dopravě v nich a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Znalosti

Student zvládne problematiku součástí železničních uzlů, v osobní a nákladní dopravě.

Osnova

1. Třídící nádraží, účel, umístění v síti, typy. Vývoj třídící práce.
2. Vjezdová skupina kolejí. Směrová a staniční skupina kolejí. Odjezdová skupina, koleje pro tranzitní vlaky. Přidružená zařízení.
3. Spádoviště, technické vybavení, návrh kolejových rozvětvení a podélného řezu, dynamické posouzení.
4. Osobní nádraží, práce, rozsah rozdělení. Kolejiště osobních nádraží, vybavení a výkonnost. Průjezdná a hlavová osobní nádraží.
5. Odstavná nádraží, práce, uspořádání kolejových skupin. Vybavení odstavných nádraží.
6. Lokomotivní depa, stanoviště provozního ošetření. Technologie práce, uspořádání kolejiště.
7.–8. Vlečky a kolejiště průmyslových závodů, umístění a zapojení, odevzdávková kolejiště.
9.–10. Železniční uzly, osobní a nákladní doprava.

Prerekvizity

Projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253574

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Třídící nádraží, účel, umístění v síti, typy. Vývoj třídící práce.
2. Vjezdová skupina kolejí. Směrová a staniční skupina kolejí. Odjezdová skupina, koleje pro tranzitní vlaky. Přidružená zařízení.
3. Spádoviště, technické vybavení, návrh kolejových rozvětvení a podélného řezu, dynamické posouzení.
4. Osobní nádraží, práce, rozsah rozdělení. Kolejiště osobních nádraží, vybavení a výkonnost. Průjezdná a hlavová osobní nádraží.
5. Odstavná nádraží, práce, uspořádání kolejových skupin. Vybavení odstavných nádraží.
6. Lokomotivní depa, stanoviště provozního ošetření. Technologie práce, uspořádání kolejiště.
7.–8. Vlečky a kolejiště průmyslových závodů, umístění a zapojení, odevzdávková kolejiště.
9.–10. Železniční uzly, osobní a nákladní doprava.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání projektu, pokyny k vypracování.
2. Návrh výšky spádoviště.
3. Návrh výhybkového rozvětvení kolejového svazku a uspořádání svazků.
4. Návrh podélného řezu spádoviště.
5. Dynamické posouzení spádoviště.
6. Úprava výkresů – vytyčovací výkres, podélný profil.
7. Konzultace projektu
8. Odevzdání projektu, zápočet.