Detail předmětu

Železniční stanice

Akademický rok 2023/24

NNB015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád. Grafikon práce stanice, plán práce, provozní výkonnost, vlakotvorba.
Projektování zastávek, nákladišť a dopraven, prvky navrhování stanic a konstrukční uspořádání kolejiště. Dopravny, stanoviště a širá trať, základní pojmy. Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti.
Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
Železniční spodek a odvodnění železničních stanic.
Zastávky, nákladiště a odbočky, výhybny, křižovatky.
Stanice – všeobecná ustanovení, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti, podle účelu a povahy práce. Výchozí a koncové stanice. Mezilehlé stanice. Přípojné a odbočné stanice. Křižovatkové, uzlové a vedlejší seřaďovací stanice, pohraniční a překládkové stanice.
Nástupiště, rampy, podchody a lávky.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Znalosti

Student zvládne základy projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic.

Osnova

1. Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád.
2. Grafikon práce stanice, plán práce, provozní výkonnost, vlakotvorba.
3. Projektování zastávek, nákladišť a dopraven, prvky navrhování stanic a konstrukční uspořádání kolejiště. Dopravny, stanoviště a širá trať, základní pojmy.
4. Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti.
5. Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
6. Nástupiště, rampy, podchody a lávky. Železniční spodek a odvodnění železničních stanic.
7. Zastávky, nákladiště a odbočky, výhybny, křižovatky.
8. Stanice – všeobecná ustanovení, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti, podle účelu a povahy práce.
9. Výchozí a koncové stanice. Mezilehlé stanice. Přípojné a odbočné stanice.
10. Křižovatkové, uzlové a vedlejší seřaďovací stanice, pohraniční a překládkové stanice.

Prerekvizity

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, projektování železničních tratí.
Železniční spodek, členění a stavba železničního spodku, konstrukce a tvar zemního tělesa.
Konstrukce železničního svršku a moderní konstrukcemi kolejové jízdní dráhy, interakce železničního vozidla a koleje a kolejových konstrukce.

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád. 2. Grafikon práce stanice, plán práce, provozní výkonnost, vlakotvorba. 3. Projektování zastávek, nákladišť a dopraven, prvky navrhování stanic a konstrukční uspořádání kolejiště. Dopravny, stanoviště a širá trať, základní pojmy. 4. Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti. 5. Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích. 6. Nástupiště, rampy, podchody a lávky. Železniční spodek a odvodnění železničních stanic. 7. Zastávky, nákladiště a odbočky, výhybny, křižovatky. 8. Stanice – všeobecná ustanovení, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti, podle účelu a povahy práce. 9. Výchozí a koncové stanice. Mezilehlé stanice. Přípojné a odbočné stanice. 10. Křižovatkové, uzlové a vedlejší seřaďovací stanice, pohraniční a překládkové stanice.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Grafikon vlakové dopravy. 2. Provozní výkonnost, vlakotvorba. 3. Projektování zastávek, nákladišť. 4. Koleje ve stanicích. 5. Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích. 6. Železniční spodek v železničních stanicích. 7. Nástupiště a rampy. 8. Odbočky, výhybny, křižovatky. 9. Mezilehlé železniční stanice. 10. Přípojné a odbočné stanice.